• STAP 1: Mediation overwegen en overleggen

  Wanneer u mediation overweegt of wanneer u mediation wordt aangeraden door een leidinggevende, Arbo-arts of de rechter dan stelt u dit voor aan degene met wie u een conflict hebt. Lukt het niet om de ander hierover te bereiken dan kan dit ook via de mediator gebeuren. Een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk. En zoals het woord vrijblijvend zegt: het verplicht u tot niets.

 • STAP 2: Introductie- en intakegesprek

  In de eerste afspraak worden de werkwijze en de consequenties van de mediation besproken. Kunt en wilt u hier beiden aan meewerken? En is er voldoende draagvlak en wil bij beide partijen om tot een oplossing te komen? Hoe worden de kosten gedragen? En hoe gaan we met elkaar om? De mediationovereenkomst wordt vervolgens ingevuld en getekend. Voorafgaand aan dit gesprek wordt de informatie aan beide partijen toegestuurd.

 • STAP 3: De mediationovereenkomst

  De daadwerkelijke mediation begint na ondertekening van de mediationovereenkomst. De partijen komen met elkaar overeen dat zij zich allebei zullen inspannen om het conflict op te lossen. Met deze overeenkomst geven de partijen tevens de opdracht aan de mediator om het traject te begeleiden. Bij deze mediationovereenkomst worden het reglement en de gedragsregels bijgevoegd.

 • STAP 4: De begeleide gesprekken

  De mediator begeleidt de gesprekken. Het aantal gesprekken is vooraf niet precies vast te stellen. Ervaring leert dat het aantal gesprekken dat nodig is varieert van drie tot vijf.

 • STAP 5: De vaststellingsovereenkomst

  Wanneer de mediation tot een oplossing heeft geleid, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst of vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt niet aansluitend aan het laatste gesprek ondertekend omdat er tijd moet zijn om de overeenkomst goed te bestuderen en erover na te denken. Na deze bedenktijd tekenen beide partijen de overeenkomst.