BART VISSER

mediator

Sinds 2016 ben ik, Bart Visser (61 jaar), als register-mediator aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland (MfN). Ik heb mijn mediationopleiding gedaan bij “The Lime Tree”. Voor ik aan deze opleiding begon, had ik vanuit mijn functie als directeur van een middelgrote onderneming al de nodige ervaring opgedaan met conflictbemiddeling in werksituaties. In mei 2017 heb ik een verdiepende opleiding afgerond bij het Mediation Trainingsinstituut (MTi) voor mijn werk als mediator bij arbeidsconflicten. In deze aanvullende opleiding is ook aandacht besteed aan hoe ik als mediator om kan gaan met groepsconflicten.

Door het stellen van de juiste vragen weet ik snel helderheid te verschaffen in een conflict. Meestal heb ik na één gesprek duidelijk waar de schoen wringt. Kenmerkend voor mij is een nuchtere, analytische en mensgerichte aanpak. Een onafhankelijke opstelling in het traject gaat voor mij boven alles.

Belangrijk vind ik het om in het mediationtraject steeds de menselijke maat in het oog te houden. Daarbij zijn betrouwbaarheid en integriteit mijn kernkwaliteiten. Ik kijk steeds naar dat wat goed is voor beide partijen in een conflict. Of, zoals ik vaak zeg: “Je moet als mediator altijd met twee woorden spreken.”

Een van mijn drijfveren om me te verdiepen in conflictbemiddeling en een opleiding tot mediator te gaan volgen, is dat ik wil dat een conflict echt wordt opgelost, zodat de betrokken partijen met een goed gevoel terugkijken op het traject. In  diverse managementfuncties heb ik aan den lijve ervaren dat alleen een juridische oplossing van een conflict soms onvoldoende recht doet aan de emotionele gevoelens die er zijn. Daardoor blijft een deel van het conflict eigenlijk onopgelost en is er dus geen sprake van een succesvolle afronding van het geheel.

Naast conflicten in de zakelijke sfeer, hebben ook kerkelijke conflicten mijn belangstelling. Juist in de kerk zou volgens mij bij het oplossen van conflicten primair gekeken moeten worden naar mediation en pas als dat niets oplevert naar juridische oplossingen.

Christelijke organisaties hebben mijn warme belangstelling, vooral ook omdat ik hun taal spreek en hun achtergrond ken. Dat is onmiskenbaar een voordeel voor een onafhankelijke bemiddelaar in dit specifieke segment.

Voor meer informatie over mijn werkzaamheden als organisatie-adviseur en interim-manager verwijs ik naar mijn website www.bvisserconsultancy.nl.