wat is mediation?

Mediation is proberen als conflictpartijen samen tot een oplossing te komen die voor allebei goed is. U hebt als partij de zeggenschap en bent er voor de volle honderd procent bij betrokken. De mediator is alleen de gespreksleider en helpt u om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Het is mooi werk om partijen weer bij elkaar te brengen. Als mediator ben ik daarbij een neutrale en onpartijdige begeleider. In dat begeleidingsproces ben ik zorgvuldig in de relatie en volstrekt duidelijk over de inhoud. Ik begeleid het gesprek, maar zie er ook op toe dat bepaalde procedures zorgvuldig worden doorlopen.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt wanneer u:
– beiden een (snelle) oplossing wenst voor een conflict;
– er samen niet uitkomt;
– geen kostbaar en langdurig juridisch traject wilt;
– uiteindelijk wel zelf én samen wilt beslissen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat bij mediation niet om gelijk krijgen. Beide partijen hebben immers een eigen visie op het conflict. Om tot een oplossing te komen, is het goed om het conflict vanuit de ogen van de ander te bezien. Dat betekent dus dat u bereid moet zijn om naar de ander te luisteren en dat u actief wilt meewerken aan een oplossing. Als u zo’n houding hebt, biedt mediation de unieke kans om beide partijen in een conflict te laten ‘winnen’.

Voorwaarden

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Als MfN-registermediator werk ik volgens de reglementen van de Mediatorsfederatie Nederland. Dit betekent onder andere dat er altijd een mediationovereenkomst wordt opgesteld met de deelnemers. Als de deelnemers het met elkaar eens zijn, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een verklaring of vaststellingsovereenkomst.

Mogelijk bent u naar een mediator verwezen door de rechtbank. De rechter vraagt dan na afloop van het traject om een vaststellingsovereenkomst. De afspraken die daarin staan worden bijna altijd door de rechter overgenomen. Eventuele lopende rechtszaken worden gedurende de mediation stopgezet.

Een MfN-registermediator

Nog even wat feitjes over mij als MfN-registermediator. Ik ben inzetbaar bij werkgerelateerde zaken (arbeidsvoorwaarden, ontslag, ziekteverzuim, bestuursconflicten, medezeggenschap) en zakelijke aspecten (bedrijfsovername en opvolging, zakelijke dienstverlening). Ik heb bijzondere interesse én kennis van conflicten die spelen op het terrein van kerk en religie.

De gemiddelde duur van een mediation bedraagt twaalf uur verdeeld over drie tot vijf bijeenkomsten. Hierbij is de voorbereiding (intakegesprekken) en de afronding (opstelling verklaring) van het traject niet meegerekend.

Zie voor meer informatie over mediation de website www.mfnregister.nl.

B. Visser Consultancy B.V. - Zeisweg 17 - 8075 CC Elspeet - 06-53868881

KvK 71891129 – BTW NL8588.91.189.B01 – Bank NL93RABO 0331 1239 83