Mediation in vijf stappen

Stap 1: Mediation overwegen en overleggen

Wanneer u mediation overweegt of wanneer u mediation wordt aangeraden door een leidinggevende, Arbo-arts of de rechter dan stelt u dit voor aan degene met wie u een conflict hebt. Lukt het niet om de ander hierover te bereiken dan kan dit ook via de mediator gebeuren. Een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk. En zoals het woord vrijblijvend zegt: het verplicht u tot niets.

Stap 2: Intakegesprek

In het intakegesprek worden de werkwijze en de consequenties van de mediation besproken. Kunt en wilt u hier beiden aan meewerken? En is er voldoende draagvlak en wil bij beide partijen om tot een oplossing te komen? Hoe worden de kosten gedragen? En hoe gaan we met elkaar om? De mediationovereenkomst wordt besproken. Eventueel wordt voorafgaand aan dit gesprek de informatie over de werkwijze  toegestuurd.

Stap 3: De mediationovereenkomst

De daadwerkelijke mediation begint na ondertekening van de mediationovereenkomst. De partijen komen met elkaar overeen dat zij zich allebei zullen inspannen om het conflict op te lossen. Met deze overeenkomst geven de partijen tevens de opdracht aan de mediator om het traject te begeleiden. Bij deze mediationovereenkomst worden het reglement en de gedragsregels bijgevoegd.

Stap 4: De begeleide gesprekken

De mediator begeleidt de gesprekken. Het aantal gesprekken is vooraf niet precies vast te stellen. Ervaring leert dat het aantal gesprekken dat nodig is varieert van drie tot vijf.

Stap 5: De verklaring of vaststellingsovereenkomst

Wanneer de mediation tot een oplossing heeft geleid, wordt deze vastgelegd in een verklaring of vaststellingsovereenkomst. Deze verklaring of vaststellingsovereenkomst wordt niet aansluitend aan het laatste gesprek ondertekend omdat er tijd moet zijn om de overeenkomst goed te bestuderen en erover na te denken. Na deze bedenktijd tekenen beide partijen de overeenkomst.

B. Visser Consultancy B.V. - Zeisweg 17 - 8075 CC Elspeet - 06-53868881

KvK 71891129 – BTW NL8588.91.189.B01 – Bank NL93RABO 0331 1239 83